JNMV 19/19 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE MED. APARATA

JNMV 20/19 Lekovi sa D Liste lekova i Galenski lekovi

JNPP 3/19 Medicinski potrošni materijal koji se ne fakturiše

JNPP 2/19 Medicinski potrošni materijal