преговарачки поступак-ЈНПП 2/17

-Непредвиђени радови на санацији дела кровног покривача (друга фаза) и опшивање стрехе новоформираног крова на објекту Службе за физикалну медицину и рехабилитацију Бање Кисељак

Odluka o dodeli ug. JNPP 2-17

ObavestenjeOPokretanju pregovarackog Postupka (1)

 

Konkursna dokumentacija za JNPP2-17

Лекови са Д листе и Галенски раствори

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Inopharm. pdf

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Farmalogist. pdf ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Medikunion. pdf

Odluka o dodeli ug. JNMV 17-17

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija 17-17-1

Konkursna dokumentacija 17-17-2

Odgov na pitanje jnmv 17-17

I zmena Konkursna dokumentacija 17-17-1

ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava (1) jnmv 17-17 II zmena Konkursna dokumentacija 17-17-1

ЈНОП Медицински потрошни материјал

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Sinofarm

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Inpharm

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Medika Projekt

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Torlak

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Gosper

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Grosis

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Medisal

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Ranex

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Alpha imaging

img463

Odluka JNOP 8-17

Poziv za podnosenje ponuda 1

Konkursna dokumentacija (1)

Odgovor na pitanje 8-17

Izmena 1 konkursne dokumentacije