JNPP 3/19 Medicinski potrošni materijal koji se ne fakturiše

JNPP 2/19 Medicinski potrošni materijal

JNOP 3/19 Medicinski potrošni materijal

JNOP 2/19 Medicinski potrošni materijal

JNOP 1/19 ŽIVOTNE NAMIRNICE