JNMV 20/19 Lekovi sa D Liste lekova i Galenski lekovi