преговарачки поступак-ЈНПП 2/17

-Непредвиђени радови на санацији дела кровног покривача (друга фаза) и опшивање стрехе новоформираног крова на објекту Службе за физикалну медицину и рехабилитацију Бање Кисељак

Odluka o dodeli ug. JNPP 2-17

ObavestenjeOPokretanju pregovarackog Postupka (1)

 

Konkursna dokumentacija za JNPP2-17